Euroopan unionin uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä. Tietosuoja-asetus koskee myös henkilöitä, jotka edustavat yrityksiä tai instituutioita.

KY-säätiö käsittelee henkilötietoja mm. apurahahakemusten yhteydessä sekä pitäessään säätiölain määräysten mukaisesti kirjaa säätiön lähipiiristä. Alta voit löytää säätiön päivitetyt, uuden asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet.

Säätiön hakemus- ja apuraharekisterin rekisteriseloste
Säätiön lähipiirirekisterin rekisteriseloste