Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) julistaa vuoden 2017 varsinaiset toiminta-avustukset haettaviksi. Toiminta-avustushaku auki 24.2.2017 klo. 12.00 – 31.3.2017 klo 16.00.

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön toiminta-avustusten tarkoituksena on tukea yhdistyksiä ja opiskelijaryhmittymiä, jotka edistävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä, ja tukevat kylteriperinteiden säilymistä.

Toiminta-avustuksia myönnettäessä otetaan yhdistyksen tarkoituksen lisäksi huomioon yhdistyksen taloudellinen tilanne sekä toiminnan laajuus, avoimuus, aktiivisuus ja laatu. Toiminta-avustusta anovilla tulee olla muutakin varainhankintaa kuin säätiön tuki.

Toiminta-avustusta tulee hakea sähköisellä lomakkeella, johon on hakuaikana linkki säätiön internetsivuilla. Hakulomake liitteineen tulee täyttää 31.3.2017 klo 16.00 mennessä.