Toiminta- ja projektiavustukset

Toiminta-avustusten tarkoituksena on tukea yhdistyksiä ja opiskelijaryhmittymiä, jotka edistävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä, ja tukevat kylteriperinteiden säilymistä. Toiminta-avustuksia myönnettäessä huomioidaan yhdistyksen taloudellinen tilanne sekä toiminnan laajuus, aktiivisuus ja laatu.

KY-säätiö jakaa kahdenlaisia toiminta-avustuksia:

Toiminta-avustushaku jatkuvaan toimintaan (helmi-maaliskuussa)

 • Tuki toimijaryhmille kuluvan vuoden aikana toteutettaviin, suunniteltuihin ja tiedossa oleviin tapahtumiin ja toimiin.
 • Haku on suunnattu myös laajoihin tai toistuviin projekteihin.
 • Toiminta-avustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijaryhmät.

Projektihaku (auki ympäri vuoden)

 • Projektihaku on suunnattu erilaisten projektien ja hankkeiden toteuttamiseen yhdistyksille, rekisteröitymättömille toimijaryhmille ja yksilöille. Katso tarkempi käsittelyaikataulun alhaalta kohdan “Hakukierrokset” alta.
 • Lähtökohtaisesti projektiavustus on tarkoitettu pienimuotoisille projekteille. Laajemmille projekteille tukea kannustetaan hakemaan helmi-maaliskuun toiminta-avustushaussa. Viittellinen kattosumma myönnettäville projektihaun avustuksille on 2000 euroa.
 • Projektihausta toiminta-avustusta voi hakea esimerkiksi opintomatkaan, tapahtumiin, uusiin ideoihin – oikeastaan mihin tahansa, mikä hyödyttää Aalto-yliopiston kyltereitä!
 • Rekisteröityneille yhdistyksille myös yllättäviin tarpeisiin ja hankintoihin. Yhdistys voi esimerkiksi hakea projektirahoitusta uudelle tapahtumalle, joka ei ollut tiedossa keväällä, ja johon rahaa ei haettu jatkuvan toiminnan hakukierroksella. Yhdistyksiä kuitenkin kannustetaan suunnittelemaan toimintansa mahdollisimman hyvin jo keväällä.

Lisätietoja toiminta-avustuksista osoitteesta toiminta-avustukset@kyweb.fi

Hae toiminta- tai projektiavustusta!

TOIMINTA- JA PROJEKTIAVUSTUKSET VUONNA 2019

Vuonna 2019 varsinainen jatkuvaan toimintaan suunnattu hakukierros on auki 25.2 – 31.3.2019.

Projektihakukierros järjestetään toistaiseksi voimassa olevana hakuna ja haku on auki ympäri vuoden

Avustuksia voit hakea täyttämällä alla olevan hakulomakkeen.

Toiminta-avustukset ja projektiavustukset maksetaan KY ry:n hallituksen vahvistettua päätökset kokouksissaan.

Hakuilmoitukseen ja rahanjakoperusteisiin voit tutustua alla.

Lisätietoja saat Toiminta-avustustoimikunnalta osoitteesta toiminta-avustukset@kyweb.fi. Olethan rohkeasti yhteydessä tarvittaessa!

HAE PROJEKTIAVUSTUSTA TÄSTÄ

Odotathan muutaman hetken painettuasi Lähetä -nappia, jotta hakemus tallentuu järjestelmäämme. Jokaisesta onnistuneesta hakemuksesta lähetetään vahvistus hakijalle.

Lisätietoa

Toiminta-avustushaun hakuilmoitus

Vuonna 2019 varsinainen jatkuvaan toimintaan suunnattu hakukierros on auki 25.2 – 31.3.2019.

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) julistaa vuoden 2019 varsinaiset toiminta-avustukset haettaviksi. Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön toiminta-avustusten tarkoituksena on tukea yhdistyksiä ja opiskelijaryhmittymiä, jotka edistävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä, ja tukevat kylteriperinteiden säilymistä.

Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröityneet yhdistykset, joiden kotipaikka on Suomessa. Toiminta-avustusta voivat rekisteröityjen yhdistysten lisäksi anoa esimerkiksi opiskelijaryhmittymät, joiden toiminta ja tarkoitus ovat yhdenmukaisia KY-säätiön vastaavien kanssa.

Toiminta-avustuksia myönnettäessä otetaan yhdistyksen tarkoituksen lisäksi huomioon yhdistyksen taloudellinen tilanne sekä toiminnan laajuus, avoimuus, aktiivisuus ja laatu. Toiminta-avustusta anovilla tulee olla muutakin varainhankintaa kuin säätiön tuki. Yhdistysten tai opiskelijaryhmittymien toiminnan ja viestinnän tulee olla kattavaa ja tavoittaa mahdollisimman laajasti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat.

Hakemukset käsittelee toiminta-avustustoimikunta, jonka jäsenet ovat nimenneet KY-säätiön hallitus, KY ry:n hallitus ja säätiön hallintoneuvosto.

Toiminta-avustusta tulee hakea sähköisellä lomakkeella, johon on hakuaikana linkki KY:n internetsivuilla https://kyweb.fi/foundation-subsidies/. Lisätietoja toiminta-avustuksista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy KY:n sekä KY-säätiön internetsivuilta. Mahdolliset muut kysymykset voi lähettää osoitteeseen toiminta-avustukset@kyweb.fi.

Hakulomake liitteineen tulee täyttää 31.3.2019 klo 23.59 mennessä. Varsinaisen hakemuslomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee liittää hakemukseensa seuraavat asiakirjat:

– Kuluvan vuoden budjetti
– Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
– Edellisen vuoden tilinpäätös
– Edellisen vuoden toimintakertomus
– PRH:n nimenkirjoittajien muutosilmoitus (rekisteröityneet yhdistykset)
– Yhdistyksen ajantasaiset säännöt
– Mikäli yhdistys on saanut säätiöltä toiminta-avustusta aikaisemmin, tulee mukaan liittää myös selvitys toiminta-avustuksen käytöstä.

Mikäli avustusta hakee ei-yhdistysmuotoinen rahanjakoperusteissa määritetty taho, vaaditaan heiltä varsinaisen hakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakemukseen seuraavat asiakirjat:

– Haettuun projektiin tai toimintaan laadittu budjetti
– Vapaamuotoinen toiminta- tai projektisuunnitelma

Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei ole toimitettu säätiölle hakulomakkeesta löytyvien ohjeiden mukaisesti hakuajan päättymiseen mennessä, hakemusta ei käsitellä.

Yksittäisten projektien kohdalla, tulee avustuksen saajan toimittaa viimeistään kaksi kuukautta projektin päättymisen jälkeen selvitys avustuksen käytöstä.

Espoossa 20. päivänä helmikuuta 2019
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö


Rahanjakoperusteet

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön toiminta-avustusten tarkoituksena on tukea yhdistyksiä, jotka edistävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä, ja tukevat kylteriperinteiden säilymistä.

Toiminta-avustuksia jatkuvaan toimintaan myönnettäessä huomioidaan:

 • Toiminnan tarkoitus
 • Taloudellinen tilanne
 • Toiminnan laajuus
 • Toiminnan aktiivisuus
 • Toiminnan laatu
 • Toiminnan ja viestinnän tavoittavuus (ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa).

Toiminta-avustusta hakevia kannustetaan varainhankintaan. Aktiivisen ja laadukkaan toiminnan yhdeksi tunnuspiirteeksi katsotaan muu varainhankinta (esim. lipputulot, tuet muilta tahoilta) KY-säätiö käyttää harkintaa hakijan taloudelliseen tilaan perustuen

Projektirahoitus

Projektihaku on suunnattu erilaisten projektien ja hankkeiden toteuttamiseen yhdistyksille, rekisteröitymättömille toimijaryhmille ja yksilöille. Projektihausta avustusta voi hakea esimerkiksi opintomatkaan, tapahtumiin, uusiin ideoihin – oikeastaan mihin tahansa, mikä hyödyttää Aalto-yliopiston kyltereitä.

Myös rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea avustusta yllättäviin tarpeisiin ja hankintoihin. Yhdistyksien ensisijainen toiminta-avustuskanava on kevään toiminta-avustushaku jatkuvaan toimintaan.

Rahanjakoperusteet ovat samat kuin kevään toiminta-avustushaussa (katso ylle).

Hakukelpoisuus

Rahaa molemmissa toiminta-avustushauissa voivat anoa rekisteröityneet yhdistykset, joiden kotipaikkana on Suomi. Toiminta-avustuksia voivat rekisteröityjen yhdistysten lisäksi anoa esimerkiksi tietyn projektin puitteissa toimivat opiskelijaryhmät, joiden toiminta ja tarkoitus ovat yhdenmukaisia KY-säätiön vastaavien kanssa. Tukea siis voivat saada muutkin kuin yhdistykset. Yksityishenkilöt voivat myös hakea tukea projektihaussa (esimerkiksi opintomatkaan)

AYY:n ja/tai KY ry:n yhdistysrekisteriin kuuluminen tai kuulumattomuus ei vaikuta mahdollisuuteen hakea tai saada tukea KY-säätiöltä. Tukea voi saada, kunhan yhdistyksen toiminta vastaa KY-säätiön tarkoitusta.

Hakukierrokset

KY-säätiö jakaa kahdenlaisia toiminta-avustuksia:

Toiminta-avustushaku jatkuvaan toimintaan (helmi-maaliskuussa)

 • Tuki toimijaryhmille kuluvan vuoden aikana toteutettaviin, suunniteltuihin ja tiedossa oleviin tapahtumiin ja toimiin.
 • Haku on suunnattu myös suuriin ja toistuviin projekteihin.
 • Toiminta-avustusta voi hakea myös rekisteröitymättömät toimijaryhmät.

Projektihaku, joustavasti auki vuoden ympäri

 • Projektihaku on suunnattu erilaisten projektien ja hankkeiden toteuttamiseen yhdistyksille, rekisteröitymättömille toimijaryhmille ja yksilöille. Haku on auki vuoden ympäri, hakemuksen voi laittaa aina!
 • Projektihausta toiminta-avustusta voi hakea esimerkiksi opintomatkaan, tapahtumiin, uusiin ideoihin – oikeastaan mihin tahansa, mikä hyödyttää Aalto-yliopiston kyltereitä!
 • Rekisteröityneille yhdistyksille myös yllättäviin tarpeisiin ja hankintoihin. Yhdistys voi esimerkiksi hakea projektirahoitusta uudelle tapahtumalle, joka ei ollut tiedossa keväällä, ja johon rahaa ei haettu jatkuvan toiminnan hakukierroksella.Yhdistyksiä kuitenkin kannustetaan suunnittelemaan toimintansa mahdollisimman hyvin jo keväällä.

Hakemuksen toimittamisen jälkeen se siirtyy käsittelyyn toimintaavustustoimikunnalle, joka tekee hakemuksen pohjalta ehdotuksen säätiön hallitukselle. Säätiön hallituksen kokouksessa tehdään viralliset päätökset myönnetyistä avustuksista.

Toiminta-avustushaku on auki vähintään kaksi (2) viikkoa. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

Hakemukset käsittelee toiminta-avustustoimikunta, jonka asettaa säätiön hallitus Toimikunta päättää myönnettävistä toiminta-avustuksista, minkä jälkeen päätökset vahvistaa KY-säätiön hallitus.

Vaadittavat liitteet

Varsinaisen hakemuslomakkeen täyttämisen lisäksi yhdistysten tulee liittää hakemukseensa seuraavat asiakirjat:

Toiminta-avustushaku jatkuvaan toimintaan:

 • kuluvan vuoden budjetti (mahdollisimman tarkasti)
 • kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • edellisen vuoden tilinpäätös
 • edellisen vuoden toimintakertomus
 • Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä (jos toimija on saanut toiminta-avustusta aikaisemmin)
 • PRH:n nimenkirjoittajien muutosilmoitus (rekisteröityneet yhdistykset)
 • yhdistyksen ajantasaiset säännöt

Vaikka olisit lähettänyt selvityksen toiminta-avustuksen käytöstä edellisen vuoden lopussa, lähetä selvitys uudelleen toiminta-avustushakemuksen mukana.

Ei yhdistysmuotoiselta toimijalta vaaditut liitteet:

 • Haettuun projektiin tai toimintaan laadittu budjetti
 • Vapaamuotoinen toiminta- tai projektisuunnitelma

Projektihaku

Kaikilta

 • Kattava projektikuvaus/ kertomus siitä mihin tukea haetaan ja järjestävän tahon esittely
 • Toiminnan/projektin budjetti

Mikäli kyseessä rekisteröity yhdistys, joka ei hakenut toiminta-avustusta KY-säätiön kevään varsinaisessa haussa, tulee yhdistyksen toimittaa myös seuraavat liitteet:

 • kuluvan vuoden budjetti (mahdollisimman tarkasti)
 • kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • edellisen vuoden tilinpäätös
 • edellisen vuoden toimintakertomus
 • PRH:n nimenkirjoittajien muutosilmoitus (rekisteröityneet yhdistykset)

KY-säätiö pidättää itselleen oikeuden pyytää tarkentavia asiakirjoja päätöksentekonsa tueksi.

Selvitys apurahan käytöstä

Koko vuoden toimintaan tukea saaneiden tahojen tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys avustuksen käytöstä vuoden loppuun mennessä osoitteeseen toiminta-avustukset@kyweb.fi. Yksittäiseen projektiin myönnetyn avustuksen käytöstä tulee toimittaa selvitys viimeistään kaksi kuukautta projektin päättymisen jälkeen osoitteeseen toiminta-avustukset@kyweb.fi.

Selvityksen muoto on vapaavalintainen. Selvitys voi olla tiivis, olennaista on, että se kuvaa toiminta-avustuksen käyttöä. Voitte esimerkiksi kirjata toiminta-suunnitelman alle, mihin tuki kohdistettiin. Selvitykseen tulee lisätä maininta isoista muutoksista suunniteltuun toimintaan, jos sellaisia on ilmennyt. Myös erityisesti toivotaan lyhyt selvitys opintomatkasta, jos sellaiseen on KY-säätiön tukea myönnetty. Jos opintomatka ei toteutunutkaan, tulee se mainita selvityksessä.

Selvitys vaaditaan, sillä KY-Säätiön tulee jo säätiölaista tulevien vaatimusten johdosta seurata myöntämiensä avustusten käyttöä. Toisaalta pyrimme selvitysten perusteella kehittämään avustusten myöntämisperusteita ja käytäntöjä vastaamaan kauppatieteen opiskelijoiden tarpeita, joten kerrottehan myös mahdollisista kehityskohteista tuen suhteen.

Hakemuksen päivittäminen

Hakuajan puitteissa korjatut liitteet voi lähettää s-postiosoitteeseen: toiminta-avustukset@kyweb.fi.

Muistathan merkitä yhdistyksenne/opiskelijaryhmittymänne nimen liitteisiin selvästi. Ongelmatapauksissa olettehan hyvissä ajoin yhteydessä toiminta-avustustoimikuntaan osoitteessa toiminta-avustukset@kyweb.fi.

Vaadittujen liitteiden tarkkuus

Toiminta-avustus jatkuvaan toimintaan

Budjetissa tulee eritellä kaikki todennäköisesti saatavat tulot (esim. lipunmyyntituotot, yritystulot ja avustukset) ja menot (esim. tilavuokrat, markkinointi ja tarjoilut). Erittely on tehtävä tapahtumakohtaisesti, mikäli mahdollista. Eri toimijoilla on hyvin erilaisia tulo- ja kulurakenteita, joten ed. mainitut ovat vain viitteellisiä.

Jos kyseessä on projektin budjetti, tulee sen olla mahdollisimman tarkka ja kattava.

Toimintasuunnitelmassa tulee avata mahdollisimman tarkasti kuluvan vuoden suunnitelmia, esimerkiksi kertomalla suunnitelluista tapahtumista (ajankohta, konsepti, henkilömäärä jne.) ja toiminnan tavoitteista.

Toimintasuunnitelmassa tulee olla tapahtumakohtainen arvio siitä, kuinka monta osallistujaa (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijaa) tapahtumat/toiminta koskettaa.

Projektihaku

 • Samat liitteet kuin toiminta-avustushakemuksessa jatkuvaan toimintaan (vain rekisteröityneet yhdistykset, jotka eivät ole toimittaneet näitä liitteitä aikaisemmin kuluvana vuonna – ks. liitteet ylempää).
 • Haettuun projektiin tai toimintaan laadittu budjetti (kulu- ja tuloerot mahdollisimman tarkasti eriteltynä)
 • Vapaamuotoinen toiminta- tai projektisuunnitelma
 • Toiminta-avustuksen saamisen esteet

  Toiminta-avustuksen saamisen esteenä voivat toimia mm. seuraavat seikat:

  • Hakemus on puutteellinen ja siitä puuttuu vaadittuja liitteet
  • Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman mukaan yhdistys ei ole käyttänyt saamiaan toiminta-avustuksia siihen toimintaan johon niitä on haettu.
  • Yhdistyksen tarkoitus on ristiriidassa KY-säätiön tarkoituksen kanssa
  • Yhdistys on rekisteröity ulkomaille
  • Hakemus on jätetty myöhässä
  • Tukea ei myönnetä projektihaussa hakemukselle, jos kyseiseen toimintaan on haettu tukea jo aikaisemmassa toiminta-avustushakemuksessa

  AYY:n ja KY:n yhdistysrekisteriin kuuluminen

  AYY:n ja/tai KY ry:n yhdistysrekisteriin kuuluminen tai kuulumattomuus ei vaikuta mahdollisuuteen hakea tai saada tukea KY-säätiöltä.

  Yhdistykset, joissa useita valmistuneita tai muun koulun opiskelijoita

  Se, että tukea hakevaan toimijaryhmään kuuluu (tai sen järjestämiin tapahtumiin osallistuu) Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulusta valmistuneita henkilöitä tai muualla kuin Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa opiskelevia henkilöitä ei ole este tuen myöntämiselle. Tälläiset tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti.

  Säätiön tarkoitus on tukea opiskelijatoimintaa, joten opiskelijoiden osuus yhdistyksessä vaikuttaa tuen saantimahdollisuuteen sekä mahdollisen tuen suuruuteen.

  Toiminta-avustusta on mahdollista saada toimintaan, jossa on opiskelijoita muualta kuin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Säätiön tarkoituksesta johtuen, myönnetyn tuen määrän kuitenkin vaikuttaa hakijatahon toimintaan/tapahtumiin osallistuvien Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden lukumäärä.

  Muut jo saadut toiminta-avustukset

  Muu tulonhankinta ei poissulje mahdollisuutta hakea ja saada KY-säätiöltä avustusta. Toiminta-avustuksen määrään vaikuttaa toiminnan laajuus ja tarkoitus, mutta KY-säätiö käyttää myös harkintaa hakijan taloudelliseen tilaan perustuen.

  Tuen maksaminen yksityishenkilön tilille

  KY-säätiön toiminta-avustukset maksetaan ainoastaan yhdistyksen omalle tilille, ei sen puheenjohtajan tai kenenkään muun henkilökohtaiselle tilille. Muiden kuin rekisteröityjen yhdistysten tuissa tuen maksuun liittyvät seikat täytyy olla selvillä, jotta voidaan osoittaa tuen menneen oikeaan tarkoitukseen.