Stipendit ja tunnustuspalkinnot

Stipendien tarkoituksena on tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opinnoissa hyvin menestyneitä opiskelijoita, jotka ovat opintojen lisäksi osoittaneet aktiivisuutta opiskelijajärjestötoiminnassa.

Stipendejä myönnetään ensisijaisesti kauppatieteellisiä perustutkintoja (kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri) suorittaville opiskelijoille. Stipendejä myönnetään vuosikurssin mukaan ja yhdelle vuosikurssille myönnettävien stipendien määrä tarkennetaan hakuilmoituksessa. Stipendi voidaan myöntää yksittäiselle opiskelijalle vain kerran.

Tunnustuspalkintoja myönnetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistuneista erinomaisista pro gradu-tutkielmista. Tunnustuspalkinnon saajan tulee olla osoittanut opiskeluaikanaan aktiivisuutta opiskelijajärjestötoiminnassa. Vuosittain myönnettävien tunnustuspalkintojen määrä täsmennetään hakuilmoituksessa.

Vuonna 2017 säätiö jakoi 12 kappaletta stipendejä hyvästä opintomenestyksestä sekä kolme tunnustuspalkintoa erinomaisesta pro gradu-työstä.

Vuoden 2018 tunnustuspalkintohaku on auki. Hae apurahaa 12.1.2018 mennessä.

Vuoden 2018 stipendihaku on auki helmi-maaliskuussa.

Hae apurahaa!

KY-säätiön tunnustuspalkintohaku on auki! Hae apurahaa 12.1.2018 klo 12.00 mennessä!

Tärkeää tietoa!

Tunnustuspalkintojen hakuilmoitus 2018

AALTO-YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN VUODEN 2018 TUNNUSTUSPALKINNOT

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) julistaa vuoden 2018 tunnustuspalkinnot haettaviksi. Tunnustuspalkinto voidaan vuonna 2018 myöntää erinomaisen arvosanan saaneesta, kalenterivuonna 2017 hyväksytystä Pro Gradu -tutkielmasta, joka on osa kauppatieteiden maisterin tutkintoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tunnustuspalkinnot

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää Pro Gradu -tutkielman Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suorittaneelle henkilölle. Pro Gradu -tutkielman tulee olla hyväksytty vuonna 2017 ja sen arvosanan tulee olla 5. Vuonna 2018 tunnustuspalkintoja voidaan myöntää enintään kolme (3) kappaletta. Kunkin tunnustuspalkinnon suuruus on 1500 euroa.

Tunnustuspalkinnon voi saada vain kerran. Tunnustuspalkintoa ei voi saada, mikäli opiskelija on aikaisemmin saanut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan myöntämän tunnustuspalkinnon.

Tunnustuspalkintojen myöntämiskriteerit ovat:
1. Lopputyön arvosana
2. Aktiivisuus opiskelijajärjestötoiminnassa
3. Hakijan muu opintomenestys

Aktiivisuudeksi opiskelijajärjestötoiminnassa lasketaan esim. mikä tahansa toimi tai tehtävä ylioppilaskunnassa tai sen alaisessa kerhossa, KY ry:ssä, ainejärjestössä tai jaostossa.

Hakuohjeet

KY-säätiön tunnustuspalkintojen haku alkaa perjantaina 15.12.2017 klo 12.00 ja päättyy perjantaina 12.1.2018 klo 12.00.

Tunnustuspalkintoa tulee hakea sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy hakuaikana säätiön internetsivuilta www.ky-saatio.fi tai KY ry:n internetsivuilta www.kyweb.fi. Hakulomake liitteineen tulee lähettää määräaikaan mennessä. Opintosuoritusotteen tulee olla virallinen, alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä.

Hakemukset käsittelee KY-säätiön asiamies, jonka esityksestä työvaliokunta päättää myönnettävistä tunnustuspalkinnoista. Jokaiselle hakijalle lähetetään tieto tunnustuspalkinnon myöntämisestä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa KY-säätiön asiamies, sähköposti: saatio@kyweb.fi

Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 2017
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö

Kuka voi hakea tunnustuspalkintoja?
KY-säätiön tunnustuspalkintoja voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet kauppatieteiden maisterit, jotka ovat saaneet Pro Gradu -tutkielmasta arvosanan erinomainen (numeroasteikolla 5). Tunnustuspalkintoa voi hakea valmistumista seuraavassa tunnustuspalkintohaussa, useimmiten joulu-tammikuussa.

Voiko stipendin saada useammin kuin kerran?

Ei voi.