Kansainvälisen vaihdon apurahat

Kansainvälisen vaihdon apurahojen tarkoituksena on tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kansainvälistä vaihto-opiskelua.

Apuraha voidaan myöntää ensisijaisesti kauppatieteellisiä perustutkintoja (kauppatieteiden kandidaatti tai kauppatieteiden maisteri) suorittaville opiskelijoille. Se voidaan myöntää vähintään lukukauden mittaiselle vaihdolle. Apuraha voidaan myöntää puolitettuna myös lukukautta lyhyempään akateemiseen opintojaksoon, jos ohjelma on Aalto-yliopiston partnerikorkeakoulun järjestämä ja ohjelman pituus on vähintään 3 viikkoa. Yhdelle opiskelijalle voidaan myöntää apuraha kerran.

Vuonna 2018 säätiö myönsi 282 opiskelijalle vaihtoapurahoina yhteensä 199.565 euroa.

Vaihtoapurahahaku kaudelle 2019-20 aukesi 8.4.2019 klo 12.00 ja sulkeutui 12.5.2019 klo 23.59.

Kaikkia hakijoita tiedotetaan apurahahaun tuloksista vuosittain siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu apurahaa haettaessa.

Syksyllä vaihtoon lähteville sekä takautuvasti apurahaa hakeville apurahat pyritään maksamaan viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Hakuajankohtaa seuraavana keväänä vaihtoon lähteville pyritään apurahat maksamaan kuluvan vuoden marraskuussa.

Hae vaihtoapurahaa!

Haku vuoden 2019-2020 vaihto-opiskelukaudelle oli auki 8.4.2019 klo 12.00 – 12.5.2019 klo 23.59.

KY-säätiön työvaliokunta käsittelee saapuneet hakemukset ja hakijoita informoidaan haun tuloksista kesäkuun aikana säätiön hallituksen tehtyä päätökset myönnettävistä apurahoista.

Tärkeää tietoa!

Hakuilmoitus

AALTO-YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN KANSAINVÄLISEN VAIHDON APURAHAT 2019-2020

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) julistaa lukuvuoden 2019-2020 kansainvälisen vaihdon apurahat haettaviksi. Apurahahaku on auki 8.4.2019 klo 12:00 – 12.5.2019 klo 23:59. Apurahojen tarkoituksena on tukea ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden (KTK, KTM) kansainvälistä vaihto-opiskelua. Kansainvälisen vaihdon apurahat ovat nyt haettavissa tällä erää viimeisen kerran.

Vuonna 2019 säätiö myöntää apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2019–2020 aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi apurahaa voivat hakea takautuvasti lukuvuonna 2018–2019 vaihdossa olleet (esimerkiksi sellaiset free mover -vaihdossa syksyllä 2018 opiskelleet henkilöt, joiden vaihtopaikka ei ollut vahvistunut hakukierroksella 2018).

Kansainvälisen vaihdon apuraha voidaan myöntää myös ulkomailla tapahtuvaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hyväksymään korkeakouluharjoitteluun tai ulkomailla suoritettavaan kauppakorkeakoulussa kurssisuoritukseksi hyväksyttävään työharjoitteluun. Harjoitteluun myönnettävään apuraha rinnastuu vaihtoon myönnettävään apurahoihin. Apuraha voidaan myöntää täysimääräisenä vähintään kolme kuukautta kestävään harjoitteluun, tätä lyhempiin jaksoihin apuraha voidaan myöntää puolitettuna.

KY-säätiön kansainvälisen vaihdon apurahan voi saada vain kerran koko opiskeluaikana, joko kandidaattitason tai maisteritason vaihtoon. Apurahaa ei voi saada, mikäli opiskelija on aikaisemmin saanut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan myöntämän kansainvälisen vaihdon apurahan.

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta kauppatieteellisestä yliopistosta tai muusta oppilaitoksesta. Kansainvälisen vaihdon apuraha myönnetään ensisijaisesti vähintään lukukauden mittaiseen vaihto-opiskeluun.

Apuraha voidaan myöntää puolitettuna myös lukukautta lyhyempään akateemiseen opintojaksoon, jos ohjelma on Aalto-yliopiston partnerikorkeakoulun järjestämä ja ohjelman pituus on vähintään 3 viikkoa. Hyväksytty ohjelma voi olla esimerkiksi jonkin Aalto-yliopiston partnerikorkeakoulun järjestämä kesäohjelma.

Selvitys vaihto-opinnoista:
• Jos kyseessä on free mover –vaihto, on hakemukseen liitettävä selvitys vaihtopaikan saamisesta.
• Jos kyseessä on muu alle lukukauden mittainen ulkomainen opintojakso, on hakemukseen liitettävä selvitys kurssin sisällöstä. Selvityksestä on käytävä ilmi kurssin järjestäjä.
• Selvitystä ei vaadita, mikäli vaihtopaikka on saatu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kautta (KTK-, KTM-, CEMS- tai BScBA –vaihto-ohjelmat).
• Jos kyseessä on korkeakouluharjoittelu tai muu työharjoittelu, on hakemukseen liitettävä yliopiston todistus harjoittelupaikasta tai hyväksytystä kurssisuorituksesta.

Vuonna 2019 apurahoja jaetaan säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä enintään 200 000 euroa.
Yksittäisten apurahojen suuruus lasketaan vyöhykkeittäin seuraavien kertoimien mukaan: Eurooppa 1.0x; Pohjois-Amerikka, Aasia ja Afrikka 1.3x; Etelä-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti 1.6x. Luku x täsmentyy kun apurahahakemusten määrä ja hakijoiden vaihtokohteet ovat tiedossa. Jos opintojakso on alle lukukauden mittainen, myönnetään apurahasta puolet.

Apurahojen myöntämisestä päättää säätiön hallitus, hallituksen alaisen työvaliokunnan esityksestä. Kansainvälisen vaihdon apurahoja myönnetään vain kerran vuodessa.

Kansainvälisen vaihdon apurahaa on haettava sähköisellä lomakkeella 12.5.2019 klo 23.59 mennessä. Hakulomakkeeseen on hakuaikana linkki KY:n internetsivuilla www.kyweb.fi sekä säätiön sivuilla www.kysaatio.fi. Selvitykset vaihtopaikoista (free mover –vaihdot ja muut alle lukukauden mittaiset opintojaksot) on palautettava sähköisen hakulomakkeen liitteenä.

Muut kysymykset: sähköpostitse saatio@kyweb.fi, puhelimitse säätiön asiamies Juho Paavolalle, puh, 0400 241 961.

Espoossa 4. päivänä huhtikuuta 2019
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö

Ohjeet lomakkeen täyttöön

Hakemuslomakkeen kaikkien kohtien tulee olla täytettyinä. Lomake on täytettävä ja lähetettävä sähköisesti 18.5.2018 klo 23:59 mennessä.

Ennen kuin täytät hakemuksen, muista lukea näiltä sivuilta apurahoja koskeva Usein kysytyt kysymykset – osio.

Vuonna 2019 säätiö myöntää apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2019–2020 aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi apurahaa voivat hakea takautuvasti lukuvuonna 2018–2019 vaihdossa olleet (esimerkiksi sellaiset free mover -vaihdossa syksyllä 2018 opiskelleet henkilöt, joiden vaihtopaikka ei ollut vahvistunut hakukierroksella 2018). Apurahan voi saada vain kerran. Kansainvälisen vaihdon apurahaa ei voi saada, mikäli opiskelija on aikaisemmin saanut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan myöntämän kansainvälisen vaihdon apurahan.

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta kauppatieteellisestä yliopistosta tai muusta oppilaitoksesta. Jos kyseessä on free mover –vaihto, on hakemukseen on liitettävä selvitys vaihtopaikan saamisesta. Jos kyseessä on muu alle lukukauden mittainen ulkomainen opintojakso, on hakemukseen liitettävä selvitys kurssin sisällöstä. Selvityksestä on käytävä ilmi kurssin järjestäjä. Selvitystä ei vaadita, mikäli vaihtopaikka on saatu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kautta (KTK-, KTM-, CEMS- tai BScBA –vaihto-ohjelmat).

Kansainvälisen vaihdon apuraha voidaan myöntää myös ulkomailla tapahtuvaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hyväksymään korkeakouluharjoitteluun tai ulkomailla suoritettavaan kauppakorkeakoulussa kurssisuoritukseksi hyväksyttävään työharjoitteluun. Harjoitteluun myönnettävään apuraha rinnastuu vaihtoon myönnettävään apurahoihin. Apuraha voidaan myöntää täysimääräisenä vähintään kolme kuukautta kestävään harjoitteluun, tätä lyhempiin jaksoihin apuraha voidaan myöntää puolitettuna.

Hakuajan päättymisen jälkeen KY-säätiön apurahatoimikunta käsittelee kaikki hakemukset ja määrittelee myönnettävien apurahojen suuruudet.
Apurahat voidaan maksaa vasta KY-säätiön hallituksen vahvistettua toimikunnan päätökset.

Jokaiselle hakijalle lähetetään tieto apurahan myöntämisestä kesäkuun alussa.

Miten hakeminen toimii?
Vuonna 2019 säätiö myöntää apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2019–2020 aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi apurahaa voivat hakea takautuvasti lukuvuonna 2018–2019 vaihdossa olleet (esimerkiksi sellaiset free mover -vaihdossa syksyllä 2018 opiskelleet henkilöt, joiden vaihtopaikka ei ollut vahvistunut hakukierroksella 2018). Apurahan voi saada vain kerran. Kansainvälisen vaihdon apurahaa ei voi saada, mikäli opiskelija on aikaisemmin saanut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan myöntämän kansainvälisen vaihdon apurahan.

Apurahaa haetaan yllä olevalla lomakkeella joka on täytettävä ja lähetettävä sähköisesti 12.5.2019 klo 23:59 mennessä. Lomake on esillä apurahahaun ollessa auki.

Mikäli lähdet ”normaaliin” kauppakorkeakoulun järjestämään vaihto-opintojaksoon emme tarvitse liitteitä. Mikäli lähdet itse järjestettyyn/free mover vaihtoon tarvitsemme todistuksen hyväksynnästä vastaanottavasta yliopistosta/todistuksen vahvistetusta vaihtopaikasta hakemuksesi liitteeksi.

Mitkä vaihto-opiskelut kelpuutetaan?

Apurahan piiriin kuuluvat KTK/KTM-, CEMS-, BscBA ja useimmat free mover (eli itse hankitut) vaihdot. Vaihtojakson pitää olla vähintään ko. oppilaitoksen lukukauden mittainen tai muu Aalto BIZ:n hyväksymä vaihtojakso.
Apuraha voidaan myöntää puolitettuna myös lukukautta lyhyempään akateemiseen opintojaksoon, jos ohjelma on Aalto-yliopiston partnerikorkeakoulun järjestämä ja ohjelman pituus on vähintään 3 viikkoa. Hyväksytty ohjelma voi olla esimerkiksi jonkin Aalto-yliopiston partnerikorkeakoulun järjestämä kesäohjelma.
Työharjoittelua ulkomailla ei katsota vaihto-opiskeluksi.

Miten kansainvälisen vaihdon apurahan suuruus lasketaan?
Yksittäisten apurahojen suuruus lasketaan vyöhykkeittäin seuraavien kertoimien mukaan: Eurooppa 1.0x; Pohjois-Amerikka, Aasia ja Afrikka 1.3x; Etelä-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti 1.6x. Luku x täsmentyy kun apurahahakemusten määrä ja hakijoiden vaihtokohteet ovat tiedossa. Jos opintojakso on alle lukukauden mittainen, myönnetään apurahasta puolet.

Mitä kuluja apuraha korvaa?
Apuraha on tarkoitettu kohtuullisten vaihdosta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Koska saan rahat?
Syksyn vaihtoon lähteville sekä takautuvasti apurahaa hakeville apurahat pyritään maksamaan viimeistään heinä-elokuussa. Hakuajankohtaa seuraavana keväänä vaihtoon lähteville pyritään apurahat maksamaan kuluvan vuoden marraskuussa.

Olen hakenut täydennyshaussa, mutta en ole saanut vielä tuloksia! Mitä teen, voinko hakea?
Ruksaa hakulomakkeesta kohta ”Olen hakenut täydennyshaussa, mutta vaihtopaikkaani ei ole vielä vahvistettu” Tämän jälkeen täytä hakemus ensimmäisen priorisoidun kohteesi mukaan. Jos olet hakenut esimerkiksi 1. Meksikoon ja 2. Ranskaan, täytä hakemus Meksikon matkakustannusarvion mukaan. Apurahatoimikunta käsittelee hakemukset lopullisten tulosten perusteella toukokuun aikana, ja tärkeintä on että olet hakenut ja hakemuksesi on käsittelyssä mukana.

Vaihtoni peruuntui, miten menettelen?
Ilmoita asiasta KY-säätiölle osoitteeseen saatio@kyweb.fi, saat ohjeet apurahan palauttamiseen.

Olen jo lähtenyt vaihtoon, voinko vielä hakea apurahaa?
Kyllä voit. Hakemuslomake täytetään verkossa, joten voit täyttää sen missä tahansa.

Olen saanut vaihtoapurahan kandivaihtoon, voinko hakea apurahaa myös maisterivaihtoon?
Et voi. Apurahan voi saada vain kerran, joko kandi- tai maisterivaihtoon, ei molempiin. Jos olet aikaisemmin saanut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan vaihtoapurahan, et voi saada KY-säätiön vaihtoapurahaa.