Opiskelijoille Säätiö myöntää vaihtoapurahan kaikille vaihtoon lähteville kyltereille ja tukee vuosittain menestyneitä opiskelijoita stipendein.


 • Stipendit ja tunnustuspalkinnot

  Stipendit ja tunnustuspalkinnot

  Opiskelijaelämä ja hyvin suoritetut opinnot eivät sulje toisiaan pois, ja haluamme kannustaa kyltereitä onnistumaan niin opinnoissa kuin niiden ulkopuolella. Palkitsemmekin vuosittain lähemmäs 20 opinnoissaan menestynyttä ja opiskelijatoimintaan aktiivisesti osallistunutta kylteriä.


 • Kansainvälisen vaihdon apurahat

  Kansainvälisen vaihdon apurahat

  Vaihto-opiskelu tarjoaa paitsi unohtumattomia kokemuksia, myös paremmat valmiudet tulevaisuuden työelämää varten. KY-säätiö tukee kyltereiden kansainvälistymistä myöntämällä vaihtoapurahan jokaiselle Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen sivuopintokokonaisuuden suorittavalle opiskelijalle.


 • Kansainvälisen viikon
  matkatuki

  Kansainvälisen viikon apuraha

  Kansainvälisen suhdeverkostonsa kautta KY mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen viikon mittaisille kansainvälisille viikoille, joissa tutustumaan muiden maiden kauppatieteilijöihin, sekä kohdemaan liike-elämään ja kulttuuriin. KY-säätiö tukee kyltereiden osallistumista kv-viikoille matka-apurahojen muodossa.


 • Projektiavustukset

  Projektiavustukset

  Projektihaku on suunnattu erilaisten projektien ja hankkeiden toteuttamiseen yhdistyksille, rekisteröitymättömille toimijaryhmille ja yksilöille. Projektihausta toiminta-avustusta voi hakea esimerkiksi opintomatkaan, tapahtumiin, uusiin ideoihin – oikeastaan mihin tahansa, mikä hyödyttää Aalto-yliopiston kyltereitä!