Omaisuus Sijoitettuna varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla


Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön omaisuus koostuu säätiön omistamasta kiinteistöstä sekä rahasto-omaisuudesta. Säätiön sijoitusvarallisuudesta vastaa säätiön hallituksen alaisuudessa toimiva sijoitus- ja rahoitusvaliokunta, lopullisen päätösvallan pysyessä kuitenkin säätiön hallituksella. Säätiön rahastosijoituksia hallinnoivat pääosin suomalaiset varainhoitajat.

Rahasto-osuuksien lisäksi säätiö omistaa sijoituskiinteistön Pohjoisella rautatiekadulla. Seitsemänkerroksinen KY-talo palvelee kauppatieteiden opiskelijoita mm. tarjoamalla tiloja KY ry:n ja lukuisien yhdistysten käyttöön talon kellaritiloissa sekä kolmannessa kerroksessa. Muita talon kerroksia vuokrataan ulkopuoliseen käyttöön, ja vuokratuotoilla rahoitetaan säätiön toimintaa.

Säätiön kiinteistöomaisuudesta vastaa säätiön hallituksen alainen kiinteistövaliokunta, ja kiinteistöosakeyhtiön hallinnoinnista säätiön asiamies.

Omaisuuskiista

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan lakattua olemasta vuoden 2009 jälkeen, ovat kylteriperinteitä ja -identiteettiä vaalineet yhdistysmuotoinen Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry sekä KY-säätiö, joiden toiminnan tarkoituksena on taata, että kauppatieteiden opiskelijoilla on Aalto-yliopiston perustamisen jälkeenkin mahdollisuus saada omaan alaansa liittyviä palveluita ja etuja sekä mahdollisuus järjestää oman opintoalansa opiskelijatoimintaa.

Vuonna 2008 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta lahjoitti KY-säätiölle varallisuutta taatakseen kauppatieteiliöiden elinvoimaisen toiminnan myös jatkossa. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta kyseenalaisti myöhemmin KY-säätiölle tehtyjen lahjoitusten lain- ja oikeudenmukaisuuden.

Korkein hallinto-oikeus totesi vuonna 2009 lahjoitukset laillisiksi ja hylkäsi AYY:n vuonna 2012 tekemät alkuperäisen päätöksen purkuhakemukset. Asiasta käytiin lisäksi lukuisia muita oikeus-, kantelu ja selvitysprosesseja, joista jokainen päättyi kauppatieteilijöiden eduksi. Pitkän hallinto-oikeusprosessin jälkeen AYY haastoi KY-säätiön käräjäoikeuteen kumotakseen vuonna 2008 tehdyt lahjoituspäätökset. KY-säätiö piti AYY:n vaatimuksia ja väitteitä virheellisinä ja perusteettomina.

Käräjäoikeus käsitteli AYY:n nostamaa kannetta keväällä 2014 ja tuomiossaan hylkäsi kaikki AYY:n vaatimukset. AYY valitti tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, jonka pääkäsittely järjestettiin huhtikuussa 2015. Syksyllä 2015 antamassaan tuomiossa hovioikeus päätyi pitämään käräjäoikeuden tuomion voimassa. AYY haki valituslupaa asiassa Korkeimmalta oikeudelta (KKO). KKO päätyi 5.2.2016 antamassaan päätöksessä hylkäämään AYY:n hakemuksen, jolloin Helsingin hovioikeuden syyskuussa 2015 antama lahjoitusten lainvoimaisuuden vahvistava tuomio jäi pysyväksi.