KY:n varsinaisina toiminta-avustuksina myönnettiin 80 800 euroa

KY-säätiön jakamien toiminta-avustuksien hakukausi oli auki 28. maaliskuuta asti. Tänä vuonna säätiölle lähetettin 52 hakemusta toiminta-avustuksiksi. Lähetettyjen hakemusten määrä oli edellisten vuosien tasolla. Yhteensä hakijat hakivat hakemuksillaan 119 206 euron edestä toiminta-avustuksia.

Säätiön hallitus myönsi varsinaiset toiminta-avustukset kokouksessaan avustustoimikunnan esityksen pohjalta. Avustukset jakautuivat seuraavati:

Ainejärjestöt: 22 350€
KY:n jaostot (KUJ, NESU-KY, KY-SUB): 20 000€
Liikuntakerhot: 11 850€
Kulttuurikerhot: 7 500€
Muut: 19 100€

Toiminta-avustuksia myönnettäessä huomioitiin yhdistyksen taloudellinen tilanne sekä toiminnan laajuus, aktiivisuus ja laatu. Tänä vuonna avustustoimikunta painotti erityisesti poikkitieteellistä toimintaa kauppatieteilijöiden toiminnan painopisteen siirtyessä Otaniemen kampukselle.

Hakemukset käsitteli säätiön toiminta-avustustoimikunta, jonka jäsenet ovat nimenneet KY-säätiön hallitus, KY ry:n hallitus ja säätiön hallintoneuvosto. Toimikunta päätti myönnettävistä toiminta-avustuksista, minkä jälkeen päätökset vahvistettiin säätiön hallituksen kokouksessa 11.4.2016.

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön (KY-säätiö) tarkoituksena on edistää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä ja olla opiskelijoiden yhdyssiteenä.