KY:n edustajisto valitsi tiistaina 26.11. KY-säätiön uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2014 Miro Hemanuksen ja opiskelijajäseniksi Niklas Huotarin, Otso Olanderin ja Laura Vuorelman.

Hemanus on 23-vuotias kauppatieteiden ylioppilas ja on toiminut KY:llä mm. KY:n hallituksen jäsenenä vuonna 2012 sekä kuluvan vuoden KY-säätiön hallituksen opiskelijajäsenenä. Hemanus on lisäksi toiminut KY:llä mm. NESU:ssa ja edustajiston jäsenenä.

Säätiön hallituksen opiskelijajäseniksi valitut kauppatieteiden ylioppilaat Huotari ja Olander valittiin kaksivuotiskaudelle (2014-2015) ja kauppatieteiden ylioppilas Vuorelma yksivuotiskaudelle (2014).

Erovuoroisia säätiön hallituksen asiantuntijajäseniä olivat Eeva Grannenfelt ja Veijo Laakso, joista Laakso oli aiemmin ilmoittanut haluavansa käyttää erovuoronsa. KY-säätiön hallituksen asiantuntijajäseniksi kolmivuotiskaudelle (2014-2016) edustajisto nimitti Eeva Grannenfeltin ja Harri Hiltusen. Hallituksen uusi asiantuntijajäsen Hiltunen omaa vahvan taustan KY:n toiminnasta ja vahvistaa omalla osaamisellaan KY-säätiön hallituksen kiinteistöosaamista. Hiltunen on aiemmin toiminut mm. KY-ylioppilaskunnan taloustoimikunnan puheenjohtajana ja toimii nykyisin Kiinteistöliiton toimitusjohtajana.

KY-säätiön hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja edustaa säätiötä. Säätiön asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää suurimmaksi osin säätiön hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, päättää jaettavista apurahoista ja toiminta-avustuksista, tehdä esitys hallintoneuvostolle talousarviosta, sekä huolehtia säätiön talouden- ja omaisuudenhoidosta. Hallituksen jäsenet toimivat myös hallituksen alaisissa valiokunnissa, sekä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä koostuvissa toimikunnissa.