KY-säätiön stipendihaku alkaa perjantaina 3.2.2016 klo 12.00 ja päättyy perjantaina 3.3.2017 klo 16.00.

Stipendiä tulee hakea sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy hakuaikana säätiön internetsivuilta. Hakulomake liitteineen tulee lähettää määräaikaan mennessä. Hakulomakkeen kaikkien kohtien tulee olla täytettynä. Opintosuoritusotteen tulee olla virallinen, alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä.

Hakemukset käsittelee KY-säätiön hallituksen alainen työvaliokunta. Myönnettävien stipendien määrä riippuu kriteerit täyttävien hakijoiden määrästä. Jokaiselle hakijalle lähetetään tieto stipendin myöntämisestä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa tarvittaessa KY-säätiön asiamies Antti Melander, saatio@kyweb.fi

Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2017
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö