KY-säätiön stipendihaku on nyt auki ja päättyy perjantaina 2.3.2018 klo 16.00.

Stipendiä tulee hakea sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake liitteineen tulee lähettää määräaikaan mennessä. Hakulomakkeen kaikkien kohtien tulee olla täytettynä. Opintosuoritusotteen tulee olla virallinen, alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä.

Hakemukset käsittelee KY-säätiön hallituksen alainen työvaliokunta. Myönnettävien stipendien määrä riippuu kriteerit täyttävien hakijoiden määrästä. Jokaiselle hakijalle lähetetään tieto stipendin myöntämisestä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa tarvittaessa KY-säätiön asiamies Antti Melander, saatio@kyweb.fi