Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) julistaa lukuvuoden 2015-2016 kansainvälisen vaihdon apurahat haettaviksi. Apurahahaku on auki 7.4.2015 klo 10:00 – 18.5.2 klo 16:00. Apurahojen tarkoituksena on tukea ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden (KTK, KTM) kansainvälistä vaihto-opiskelua.

Vuonna 2015 säätiö myöntää apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2015–2016 aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi apurahaa voivat hakea takautuvasti lukuvuonna 2014–20145 vaihdossa olleet (esimerkiksi sellaiset free mover -vaihdossa syksyllä 2014 opiskelleet henkilöt, joiden vaihtopaikka ei ollut vahvistunut hakukierroksella 2014).

Vuonna 2015 apurahoja jaetaan säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä enintään 200 000 euroa.
Yksittäisten apurahojen suuruus lasketaan vyöhykkeittäin seuraavien kertoimien mukaan: Eurooppa 1.0x; Pohjois-Amerikka, Aasia ja Afrikka 1.3x; Etelä-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti 1.6x. Luku x täsmentyy kun apurahahakemusten määrä ja hakijoiden vaihtokohteet ovat tiedossa. Jos opintojakso on alle lukukauden mittainen, myönnetään apurahasta puolet.

Kansainvälisen vaihdon apurahaa on haettava sähköisellä lomakkeella 18.5.2015 klo 16.00 mennessä.