KY-säätiö Toiminnan tarkoituksena on tukea kylterien opiskelua ja opiskeluelämää

Toiminta ja tarkoitus

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön (KY-säätiö) tarkoituksena on edistää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä ja olla opiskelijoiden yhdyssiteenä.
KY-säätiö toteuttaa tarkoitustaan muun muassa tukemalla taloudellisesti opiskelijoiden harrastustoimintaa, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä opiskelua ja opiskelun edellytyksiä. Säätiö on perustettu vuonna 2008.

Organisaatio

Säätiön asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää suurimmaksi osin säätiön hallitus. KY-säätiön hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja myös edustaa säätiötä. Sääntöjen mukaan hallitus huolehtii toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja siitä että varat on sijoitettu varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Hallituksen tehtävänä on mm. tehdä esitys hallintoneuvostolle talousarviosta, huolehtia säätiön talouden- ja omaisuudenhoidosta sekä toimeenpanna hallintoneuvoston päätökset.

KY-säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo säätiön hallintoneuvosto. Säätiön hallintoneuvostona toimii sääntöjen mukaan Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) edustajisto.

KY-säätiön asiamiehenä toimii Juho Paavola.

Luottamushenkilöt

Hallituksen puheenjohtaja:
Kari Karttunen

Hallituksen opiskelijajäsenet:
Touko Aroheikki
Juhana Junttila
Jani Kurki
Roope Paju
Arttu Aine (KY ry:n puheenjohtaja)

Hallituksen asiantuntijajäsenet:

Harri Hiltunen (varapuheenjohtaja)
Petri Ala-Härkönen
Juhana Brotherus
Johanna Juujärvi
Jani Nokkanen
Kaisa Vikkula

Hallintoneuvosto:
Nicole Grekov (puheenjohtaja)
Laura Nikola (varapuheenjohtaja)