TIEDOTE 4.9.2015
JULKAISUVAPAA HETI

KY: KAUPPATIETEILIJÖIDEN LAHJOITUKSET TODETTU JÄLLEEN LAILLISIKSI

Helsingin hovioikeus on 4.9.2015 antamassaan tuomiossa hylännyt Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) valituksen ja todennut Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle (KY-säätiö) tehdyt omaisuuslahjoitukset päteviksi ja kohtuullisiksi.

Helsingin hovioikeus käsitteli huhtikuussa 2015 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan vuonna 2008 KY-säätiölle tekemiä lahjoituksia AYY:n nostaman kanteen johdosta. Hovioikeuden käsittely pohjautui Helsingin käräjäoikeuden vuonna 2014 antamaan tuomioon, jossa lahjoitukset myös todettiin laillisiksi. AYY valitti käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin hovioikeuteen.

KY katsoo hovioikeuden tuomion osoittavan lopullisesti, ettei lahjoituksissa ole mitään kyseenalaista tai laitonta. Hovioikeuden tuomio on viimeisin pitkästä listasta erilaisia tuomioita ja päätöksiä KY:n omaisuuslahjoituksiin liittyen. Asiaa ovat käsitelleet muun muassa Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus, Patentti- ja rekisterihallitus sekä nyt viimeisimpinä Helsingin käräjäoikeus ja hovioikeus. Yksikään asiaa käsitellyt viranomainen tai tuomioistuin ei ole löytänyt moitittavaa lahjoituksista. Hovioikeuden tuomiosta voi kuitenkin edelleen hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Kauppatieteiden kandidaattitason opetus siirtyi Otaniemen kampukselle syksyllä 2015 ja KY toivoo, että yhteiselo Aalto-yliopiston pääkampuksella päästään aloittamaan rakentavassa hengessä. Turhan oikeusprosessin jatkaminen korkeimpaan oikeuteen antaa KY:n mielestä hyvin kyseenalaisen kuvan AYY:n todellisesta halusta luoda aidosti toimivaa Aalto-yhteisöä.

”Uskomme, että asia on nyt loppuun käsitelty. Omaisuuslahjoitukset tehtiin täysin laillisesti ja hyvin perustein kauppatieteilijöiden elinvoimaisen toiminnan varmistamiseksi Aalto-yhteisössä. KY on valmis yhteistyöhön yhteisellä kampuksella.”, kertoo KY-säätiön hallituksen puheenjohtaja Iiro Heinonen.

Tulevina viikkoina KY tutustuu hovioikeuden antamaan tuomioon tarkemmin ja tiedottaa jäsenistöään tuomion sisällöstä. Turhauttavista oikeuskiistoista huolimatta KY jatkaa normaalin toimintansa lisäksi myös täysipainoisesti toimintansa laajentamista Otaniemen kampukselle kandidaattitason opetuksen siirryttyä uuteen ympäristöön syksystä 2015 alkaen. KY-säätiö jakaa normaaliin tapaan tänäkin vuonna noin 750 000 euroa erilaisina avustuksina, apurahoina ja stipendeinä säätiön tarkoitusta toteuttaville Aalto-yliopiston opiskelijoille ja opiskelijoiden yhdistyksille.

Lisätietoja:

Iiro Heinonen, hallituksen puheenjohtaja
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö)
Puh. 0400 243 942 / iiro.heinonen@kyweb.fi

Antti Korpelainen, hallituksen puheenjohtaja
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry.
Puh. 050 566 7017 / antti.korpelainen@kyweb.fi

Lisätietoa KY:lle lahjoitetusta omaisuudesta sekä jo päättyneistä prosesseista on löydettävissä osoitteesta www.kyweb.fi/omaisuuskiista.