Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) julistaa lukuvuoden 2016-2017 kansainvälisen vaihdon apurahat haettaviksi. Apurahahaku on auki 8.4.2016 klo 10:00 – 20.5.2016 klo 16:00. Apurahojen tarkoituksena on tukea ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden (KTK, KTM) kansainvälistä vaihto-opiskelua.

Vuonna 2016 säätiö myöntää apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2016–2017 aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi apurahaa voivat hakea takautuvasti lukuvuonna 2015–2016 vaihdossa olleet (esimerkiksi sellaiset free mover -vaihdossa syksyllä 2015 opiskelleet henkilöt, joiden vaihtopaikka ei ollut vahvistunut hakukierroksella 2015).

KY-säätiön kansainvälisen vaihdon apurahan voi saada vain kerran koko opiskeluaikana, joko kandidaattitason tai maisteritason vaihtoon. Apurahaa ei voi saada, mikäli opiskelija on aikaisemmin saanut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan myöntämän kansainvälisen vaihdon apurahan.

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta kauppatieteellisestä yliopistosta tai muusta oppilaitoksesta. Kansainvälisen vaihdon apuraha myönnetään ensisijaisesti vähintään lukukauden mittaiseen vaihto-opiskeluun.

Apuraha voidaan myöntää puolitettuna myös lukukautta lyhyempään akateemiseen opintojaksoon, jos ohjelma on Aalto-yliopiston partnerikorkeakoulun järjestämä ja ohjelman pituus on vähintään 3 viikkoa. Hyväksytty ohjelma voi olla esimerkiksi jonkin Aalto-yliopiston partnerikorkeakoulun järjestämä kesäohjelma.

Kansainvälisen vaihdon apuraha voidaan myöntää myös ulkomailla tapahtuvaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hyväksymään korkeakouluharjoitteluun tai ulkomailla suoritettavaan kauppakorkeakoulussa kurssisuoritukseksi hyväksyttävään työharjoitteluun. Harjoitteluun myönnettävään apuraha rinnastuu vaihtoon myönnettävään apurahoihin. Apuraha voidaan myöntää täysimääräisenä vähintään kolme kuukautta kestävään harjoitteluun, tätä lyhempiin jaksoihin apuraha voidaan myöntää puolitettuna.

Selvitys vaihto-opinnoista:

  • Jos kyseessä on free mover –vaihto, on hakemukseen on liitettävä selvitys vaihtopaikan saamisesta.
  • Jos kyseessä on muu alle lukukauden mittainen ulkomainen opintojakso, on hakemukseen liitettävä selvitys kurssin sisällöstä. Selvityksestä on käytävä ilmi kurssin järjestäjä.
  • Selvitystä ei vaadita, mikäli vaihtopaikka on saatu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kautta (KTK-, KTM-, CEMS- tai BScBA –vaihto-ohjelmat).
  • Jos kyseessä on korkeakouluharjoittelu tai muu työharjoittelu, on hakemukseen liitettävä yliopiston todistus harjoittelupaikasta tai hyväksytystä kurssisuorituksesta.

Vuonna 2016 apurahoja jaetaan säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä enintään 200 000 euroa.
Yksittäisten apurahojen suuruus lasketaan vyöhykkeittäin seuraavien kertoimien mukaan: Eurooppa 1.0x; Pohjois-Amerikka, Aasia ja Afrikka 1.3x; Etelä-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti 1.6x. Luku x täsmentyy kun apurahahakemusten määrä ja hakijoiden vaihtokohteet ovat tiedossa. Jos opintojakso on alle lukukauden mittainen, myönnetään apurahasta puolet.

Apurahojen myöntämisestä päättää säätiön hallitus. Kansainvälisen vaihdon apurahoja myönnetään vain kerran vuodessa.

Kansainvälisen vaihdon apurahaa on haettava sähköisellä lomakkeella 20.5.2016 klo 16.00 mennessä. Selvitykset vaihtopaikoista (free mover –vaihdot ja muut alle lukukauden mittaiset opintojaksot) on palautettava sähköisen hakulomakkeen liitteenä.

Muut kysymykset: sähköpostitse saatio@kyweb.fi, puhelimitse säätiön asiamies Antti Melanderille, puh, 0400 241 961.