Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) julistaa vuoden 2018-19 kansainvälisen vaihdon apurahat haettaviksi. Haku on auki 8.4.2019 klo. 12.00 – 12.5.2019 klo 23.59.

Apurahojen tarkoituksena on tukea ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden (KTK, KTM) kansainvälistä vaihto-opiskelua. Apurahat ovat opiskelijoiden haettavissa tällä erää viimeisen kerran.

Vuonna 2019 säätiö myöntää apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2019–2020 aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi apurahaa voivat hakea takautuvasti lukuvuonna 2018–2019 vaihdossa olleet (esimerkiksi sellaiset free mover -vaihdossa syksyllä 2018 opiskelleet henkilöt, joiden vaihtopaikka ei ollut vahvistunut hakukierroksella 2018).

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta kauppatieteellisestä yliopistosta tai muusta oppilaitoksesta. Kansainvälisen vaihdon apuraha myönnetään ensisijaisesti vähintään lukukauden mittaiseen vaihto-opiskeluun.

Kansainvälisen vaihdon apurahaa on haettava sähköisellä lomakkeella 12.5.2019 klo 23.59 mennessä. Hakulomakkeeseen on hakuaikana linkki KY:n internetsivuilla www.kyweb.fi sekä säätiön sivuilla www.kysaatio.fi. Selvitykset vaihtopaikoista (free mover –vaihdot ja muut alle lukukauden mittaiset opintojaksot) on palautettava sähköisen hakulomakkeen liitteenä.